„Mes visi kartu ir esame NATO kariuomenė, kuri pasirengusi ginti savo valstybę, žmones, tačiau tam reikalingas žmonių pasitikėjimas, o ši diena ir vienija kariuomenę su visuomene. Dabar mes matome tik mažą kariuomenės ir sąjungininkų fragmentą, bet ji pakankamai moderni, kad galėtų atremti šiuolaikines grėsmes“, – sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, kreipdamasis į susirinkusiuosius Partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventėje Varėnoje, gegužės 15 dieną.

Ministras kartu prisiminė, kad už Lietuvą paaukojusių savo gyvybę žmonių skaičius yra nepaprastai didelis, o šiame krašte tūkstančiai dalyvavo rezistencijoje, rėmė ją. „Ši diena geriausias simbolis ir prisiminimas tiems, kurie padėjo galvas už Lietuvą“, – pabrėžė A. Anušauskas.

Gegužės 15 d., minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Varėnoje ir Lazdijuose Lietuvos kariuomenė organizavo karinės technikos žygį per Pietų Lietuvą. Žygio metu dviejuose miestuose paminėtas partizanų atminimas.

Sustojimų metu buvo prisiminti ir kovotojai už Lietuvos laisvę: pagerbiant šiais metais 100-metį galėjusiį minėti žuvusį partizanų vadą Juozą Lukšą – Daumantą, karo istorijos klubo „Partizanas“ narys, vilkintis tiksliai atkurta partizano Juozo Lukšos uniforma, perdavė vėliavą šiuolaikiniams Lietuvos kariams.

„Kariuomenė ir visuomenė – drįstu sakyti – esame viena. Mus vienija Tėvynė – mūsų namai, kuriuos esame pasiryžę saugoti ir ginti. Ir visai nesvarbu, kokiais būdais. Istorija parodė ir išmokė, kad nėra netinkamo būdo kovoti už laisvę. Svarbiausia – bendra dvasia ir ryžtas. Šį regioną kariniam žygiui pasirinkom ne veltui – čia kilę garsūs partizanų vadai, kurių sprendimai ir veiksmai, įtaka ir motyvacija nuvilnijo daug plačiau nei pietinė Lietuva. Taip šiandien jų vardas nuvilnijęs ne tik Lietuvoje, bet žinomas pasauliui,“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.

Karinės technikos maršrutas driekėsi maršrutu Lazdijų–Varėnai. Žygyje dalyvavo daugiau nei 20 Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų technikos vienetų. Žygio metu koloną suformavo naujausia Lietuvos kariuomenės ir šiuo metu mūsų šalyje dislokuotų sąjungininkų technika: pėstininkų kovos mašina „Vilkas“, savaeigė lauko artilerijos haubica PzH 2000, vokiečių kovos mašina „Boxer“, Belgų kovos mašinos „Piranha“, šarvuotos žvalgybos mašinos, visureigiai ir kita technika.

Tradicija kartą per metus švęsti kariuomenės ir visuomenės dieną yra kilusi iš tarpukario Lietuvos, šios šventės paprastai vyksta trečiąjį gegužės savaitgalį. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje ši šventė atgaivinta 1993 metais ir kasmet vyksta vis kitame Lietuvos regione.

Daugiau nuotraukų KAM Facebook paskyroje

Nuotraukos iš pėsčiųjų žygio, skirto partizano Juozo Lukšos-Daumanto atminimui

Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotrauka